Publicitat
Societat · 15 de Juny de 2021. 08:28h.

Amnistia arriba on no arriba fiscalia

Set recomanacions perquè la gent gran "no sigui abandonada"

Amnistia arriba on no arriba fiscalia

Amnistia Internacional, en el Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament en la Vellesa, recorda que les persones grans que viuen en residències han estat "les víctimes més vulnerables de la covid-19".

"Les residències s'han convertit en el trist exemple del que és una mala gestió i falta de resposta de les autoritats, les conseqüències les han patit milers de persones grans, que han estat tractades com a ciutadanes de segona. Moltes han mort i han vist greument vulnerats els seus drets humans", assegura Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a Espanya.

Amnistia reclama "investigacions independents que avaluïn el grau en què les Comunitats Autònomes i l'Estat van complir amb les seves obligacions de garantir la qualitat de l'atenció a les residències i els drets de les persones grans durant la pandèmia".

L'organització presenta una guia amb set recomanacions que s'han de tenir en compte per part de les autoritats i òrgans competents a l'hora d'adoptar canvis legals que es tradueixin en canvis reals que millorin la vida de les persones grans en residències.

1. Assegurar que les decisions mèdiques es basaran sempre i únicament en avaluacions clíniques individualitzades, de necessitat, criteris ètics i sobre la millor evidència científica disponible i que les instruccions i criteris per decidir la derivació de persones majors de residències a centres hospitalaris en cap cas inclouran criteris discriminatoris en l'accés a l'atenció sanitària en el futur.

2. Disposar d'un sistema d'inspeccions de residències que inclogui: Transparència: publicació periòdica de dades sobre el nombre de visites i els resultats de les mateixes. Visites regulars als centres residencials sense avís previ, i comptant amb indicadors d'inspecció que asseguren una vigilància eficaç de l'acompliment dels requisits normatius. Sistema de denúncies que garanteixi anonimat.

3. Garantir el contacte regular entre residents i famílies, en línia amb els acords de consell Interterritorial de desembre de 2020. S'ha de complir amb el règim de visites i eliminar la discrecionalitat en la seva aplicació en algunes residències.

4. Desenvolupar un procediment unificat per recollir i proporcionar dades sobre les persones grans en residències amb una anàlisi de gènere, edat i discapacitat dels mateixos. Aquestes dades han de ser utilitzades per desenvolupar les polítiques públiques adequades per a la gestió de la pandèmia, garantint els drets de les persones grans, inclòs el dret humà a la salut. Les dades han de ser homogenis i estandarditzats.

5. Tenir criteris i mecanismes per adequar les plantilles de personal de residències a les necessitats reals d'atenció de les persones residents i assegurar formació obligatòria i especialitzada en l'aplicació de protocols, utilització dels EPI, entre d'altres, especialment al personal de cures directes.

6. Incrementar els recursos, i assegurar la seva suficiència tenint en compte una avaluació real de les necessitats de la població i la seva previsió d'evolució.

7. Involucrar les persones grans i els seus familiars en decisions que els afecten relacionades amb el model residencial i fer partícip a la societat civil que treballa amb la gent gran i les representen.

43572-pi.jpg

Publicitat
Publicitat

1 Comentaris

Publicitat
#1 Charly, Barcelona, 15/06/2021 - 11:08

A los políticos no les interesan los viejos, no son rentables.