Publicitat
Societat · 22 de Març de 2015. 23:25h.

Barcelona, per l'autosuficiència energètica

Aposta municipal per un menor consum i per les renovables

Barcelona, per l'autosuficiència energètica

Placa d'energia fotovoltaica al Centre Cívic de Trinitat Vella

L'Ajuntament de Barcelona ha fet una aposta decidida per l'autosuficiència energètica, com a estratègia per reduir el consum d'energia i per incrementar la generació d'energia local renovable. D'aquesta manera, es redueix el consum de recursos energètics d'origen fòssil, que emeten gasos amb efecte d’hivernacle i contaminants locals, creant una dependència exterior d'altres països. A més, aquesta aposta estimula l'economia local, mitjançant la creació d'empreses i llocs de treball al sector de les renovables.

Per aconseguir incrementar l'eficiència en el consum, en el camí cap a l'autosuficiència de la ciutat en aquest àmbit, l'Ajuntament compta amb un aspecte fonamental, que és la participació dels barcelonins, la contribució dels quals en aquest àmbit és bàsica per aconseguir l'objectiu de l'autosuficiència. L'Ajuntament disposa d'un web sobre aquest afer.

Cal partir de la reducció del consum a casa, per rebaixar el preu del rebut de la llum. Per poder estalviar, el primer que cal fer és saber quin consum té cadascun a casa, analitzant els àmbits amb més potencial per estalviar, els horaris amb més consum i el seu impacte en el cost, i si la potència contractada és l'adequada al consum que es realitza.

Mitjançant la web, l'assessor energètic virtual proposa diferents maneres d'actuar. Quan un ciutadà es dóna d'alta, es poden consultar els consells específics que facilitarà d'acord amb el perfil de consum. A més, per als dubtes, comentaris o, senzillament per compartir èxits, hi ha una comunitat de ciutadans de Barcelona que poden ajudar.

Tenint ja cada ciutadà les dades sobre les característiques del seu consum i sobre la forma d'estalviar, toca passar a l'acció. Els canvis de comportament són la manera més efectiva i econòmica de començar a estalviar, encara que es pot anar més enllà amb una sèrie de mesures que es proposen des de la web. Es tracta, per tant, d'aplicar aquestes mesures a casa i de compartir amb la resta d'usuaris dels objectius assolits.

La liberalització del sector elèctric té com a pilar fonamental l'accés a la dada de consum elèctric pel ciutadà. D'aquesta manera s'afavoreix l'estalvi energètic i la transparència en el mercat. Només a partir d'aquesta informació es poden exercir els drets de cada ciutadà i triar proveïdor amb llibertat. Tanmateix, aquest fet sovint no es coneix, i per això l'assessor energètic virtual, a més d'ajudar a estalviar a casa, és també una eina per posar en context el paper del ciutadà en les smart cities.

Per poder exercir aquest dret, a l'Ajuntament li cal el consentiment explícit del ciutadà com a titular del contracte del punt de subministrament del comptador que s'indiqui amb el número CUPS. L'accés a la dada del consum prendrà cada vegada més importància, sobretot quan s'hagin instal·lat els comptadors elèctrics digitals. Amb aquests equips ja no només es tindrà dret a l'accés a la dada del consum mensual, sinó també a la dada horària del consum d'electricitat, per a que el ciutadà directament, o un tercer autoritzat, pugui utilitzar-les i així rebre serveis d'eficiència energètica.

Malauradament, aquesta opció encara no és possible, però s'està fent el seguiment del procés legislatiu, que regularà l'opció d'informar puntualment al ciutadà sobre com procedir. L'assessor energètic virtual no només innova en serveis d'eficiència energètica, sinó que també proporciona eines de decisió i poder al ciutadà.

Un altre aspecte bàsic per caminar cap a l'eficiència i l'autosuficiència energètiques és el referent a la generació d'energia. La suma d'electrodomèstics, equips de climatització i electrònics i la il·luminació que tots els ciutadans tenen a casa fa que els edificis siguin uns dels principals consumidors d'energia de la ciutat.

Les condicions climàtiques de Barcelona fan que les tecnologies que aprofiten el sol i el vent tinguin un gran potencial i representin els principals recursos energètics autòctons de la ciutat. Per això es vol impulsar l'aprofitament de l’energia solar i eòlica als terrats de la ciutat. D'aquesta manera, la generació d'energia als mateixos edificis és una gran oportunitat per compensar el seu consum i per impulsar les energies netes.

En aquesta línia, l'energia solar tèrmica és la que s'obté directament d'aprofitar la calor dels raigs de sol. Es basa en uns captadors o plaques solars on incideixen els rajos, i la calor s'utilitza per escalfar aigua destinada al consum domèstic, principalment per al preescalfament d'aigua calenta sanitària, encara que també es pot utilitzar per a la calefacció.

D'altra banda, les energia solar fotovoltaica s'obté quan es transforma la llum solar en electricitat, en incidir els raigs del sol sobre els panells o plaques solars, formats per la unió de petites cèl·lules de silici capaços de captar llum. Encara que hi ha instal·lacions aïllades que poden cobrir el 100% de la demanda elèctrica, s'utilitzen principalment en llocs amb dificultats de connexió a la xarxa elèctrica. L'electricitat que es pot generar als terrats de Barcelona pot abocar-se a la xarxa elèctrica o bé autoconsumir-se instantàniament per tal derebaixar la quantitat d'electricitat demandada de la xarxa convencional.

En tercer lloc, l'energia eòlica és la que aprofita l'energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica. Es basa en el moviment dels aerogeneradors per efecte del vent. Les aplicacions de l'energia eòlica són molt diverses, des de petites instal·lacions per a bombament d'aigua o electrificació rural de nuclis aïllats (mini eòlica), fins a grans parcs eòlics, que es connecten a la xarxa elèctrica. En l'entorn urbà l'ús de l'aprofitament del vent s'utilitza principalment en instal·lacions mini eòliques. Així, es pot generar energia elèctrica i autoconsumir-la en edificis d'habitatges o altres edificis i equipaments, rebaixant d'aquesta manera la factura elèctrica global, entre d'altres usos.

Publicitat
Publicitat

1 Comentaris

Publicitat
#1 Carlos Gomez, Bcn, 23/03/2015 - 13:14

Segur que aixo es facil.
Per manca de il.luminats no sera.