Publicitat
Societat · 21 de Setembre de 2009. 14:21h.

L'Ajuntament de Barcelona auditava el Palau

Totes les admininistracions van fer l'ull gros amb el Palau

L'Ajuntament de Barcelona auditava el Palau

Clos, que era alcalde quan es van produir els fets, i Montilla, en una imatge d'arxiu

L'informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió del Palau de la Música recorda que el consorci estava constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. De fet els vicepresidents eren l'alcalde de Barcelona i el conseller de Cultura.

L'article tercer dels Estatuts van estableix que les obligacions del consorci eran:  la "conservació ordinària i el manteniment dels edificis ocupats pel Palau de la Música Catalana, i totes les instal·lacions que comprèn, la conservació i reparació dels elements marginals i mobiliari existent al Palau, i l’organització dels actes que en nom del Consorci es facin al Palau".

Però també "la contractació i remuneració del personal artístic, del personal administratiu i del personal de la sala, que així mateix s’estimi necessari, l’aprovació dels pressupostos corresponents i la recepció dels fons necessaris per a cobrir-los".

Tal com preveu l’article onzè dels Estatuts, un interventor tenia a càrrec seu la fiscalització i la comptabilitat del consorci. "El control financer es du a terme mitjançant la intervenció prèvia per part de l’interventor delegat de l’Ajuntament de Barcelona", afegeix l'informe. L'auditoria de la Sindicatura també revela que "els comptes anuals no han estat mai sotmesos a auditoria ni a fiscalització externa".

A més, la intervenció de l’Ajuntament de Barcelona ja realitza, en data 25 de febrer de 1995, un informe sobre aspectes puntuals en el qual manifestava que el 50% del saldo del Compte de construccions, correspondria a obres fetes en la sala del Palau de la Música i l’altre 50% correspondria a les obres de la primera ampliació. En conseqüència "aproximadament el 50% del saldo de construccions que figura en el Balanç a 31 de desembre de 2000 no hi hauria de figurar".

D'altra banda,  en data 22 de maig de 1995, la Subdirecció General de Control Financer, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, va fer un informe d’anàlisi de les dades a 31 de desembre de 1994, en el qual feia constar el següent: “el Consorci no disposava d’un inventari dels béns patrimonials, si bé té una relació de les factures justificatives dels béns inventariables que és la base per instrumentar un inventari que permeti realitzar un contrast físic àgil”.

Publicitat
Publicitat

8 Comentaris

Publicitat
#8 Carme, Torelló, 22/09/2009 - 09:17

És \"ulls grossos\". És urgent que us compreu un diccionarii corregiu els textos en català igual com feu amb els del castellà.

#7 kim, hospi, 21/09/2009 - 23:23

A ver si el fiscal general se da tanta prisa en procesar a alcaldes, presidents, etc... de los últimos 7 años, de la misma forma que se ha apresurado con la consulta d'Arenys... pero son todos suciates, algo sucio que lo mancha todos.

#6 Maria G, Bcn, 21/09/2009 - 18:27

Administracions a mans de la SOCIOVERGÈNCIA catalana. Per tant, ara no passarà res, igual que amb el 3% de MAS i Maragall. Només queda que la EXPULSIÓ de tot arreu i democràtica del PSC i CIU.

#5 FGM, Barcelona, 21/09/2009 - 17:45

La cosa esta clara ,se reparten los dineros estre unos y otros ,asi nadie controla ,y pasara como con Movillma,pagaremos de los impuestos ,del Estatud,del Ayuntamiento ,de la Generalitad,pero nadie pagara lo robado

#4 Meliq Salau, Reus, 21/09/2009 - 17:33

A rans de l'èxit de l'11S sense CDC i del referendum d'A de Munt intuint ja el que Reagrupament gesta cal pensar per què el govern ha destapat el cas Millet just ara
És per a descreditar els catalans i esmorteir la devallada del PSOE-PSC i PP-PPC